ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza Vass Zoltán E.V., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.retusor.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető szolgáltatások megrendelői (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató

Név: Vass Zoltán e.v.

Székhely: 6900 Makó, Bercsényi u. 14.

Nyilvántartásba vevő szerv: Okmányiroda Makó, Makó Város Jegyzője.

Adószám: 68570905-1-26

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.

Számlaszám: 11600006-00000000-80441656

E-mail: vassphoto@gmail.com

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhelypark Kft.

Cím: 1122 Gaál József út 24.

E-mail cím:  info@tarhelypark.hu

2. A honlapon Elérhető Szolgáltatások

A Honlap célja, hogy lehetőséget biztosítson a Felhasználóknak, hogy a Szolgáltató fénykép retusáló szolgáltatását igénybe vegyék, illetve a retusálás iránt érdeklődök a Szolgáltató által közzétett retus action és oktatóvideók (tutorial videók) segítségével tanuljanak. (A továbbiakban: Szolgáltatás).

2.1 A vásárlás menete

A Honlapon keresztül a szolgáltatás megvásárlásához nincs szükség regisztrációra, de lehetőség van regisztráció elvégzésére is.

A vásárlás a következő módon valósul meg:

Retus action-ok és Tutorial videók megrendelése:

A „Actionok/Tutorialok” menüpontra kattintva megjelennek az elérhető retus actionok és tutorial videócsomagok. A termék képe alatti „Kosárba teszem” gombra kattintva, vagy a termék képére kattintva megjelenő adatlapon is kosárba helyezhető a termék.

A vásárló a Kosár tartalmát bármikor megtekintheti, és azon belül módosítja, amennyiben a Kosár tartalma rendben van, a „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva jut el a Pénztárhoz.

A „Pénztár” oldalon kell megadni a vásárláshoz szükséges számlázási adatokat, bejelentkezhet meglévő fiókjába vagy újat hozhat létre. A vásárlás véglegesítéséhez szükséges jelen ÁSZF elfogadása. A megrendelés a „Megrendelése elküldése” gombra kattintással fejődik be. Az ezután megjelenő „Sikeres rendelés” oldal tartalmazza a rendelés számát/azonosítóját, dátumát, összköltségét, a fizetés módját (átutalás), valamint a rendelés részleteit.

Retus Szolgáltatás megrendelése:

A „Szolgáltatások” menüpontra kattintva megjelenő szolgáltatást jelképező ikonokra kattintva megjelenő csúszkán állítható be hány darab fotó retusálását rendeli meg a Felhasználó.

Amennyiben a darabszám kiválasztásra került, a vásárlási folyamat a „Következő Lépés” gombra kattintva folytatható. Az itt megjelenő extra szolgáltatások megrendeléséhez is egy csúszka segítségével jelölhető be a darabszám.

A „Következő Lépés” gombra kattintva jelenik a rendeléshez leadásához szükséges Űrlap.

A rendelés a „Megrendelem” gombra kattintva kerül elküldésre.

A megrendelést követően, legkésőbb a megrendelés leadását követő 48 órán belül a Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap a megrendeléséről, benne a retusálási folyamat elkezdéséhez szükséges információkkal.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés, amennyiben Fogyasztóval jön létre, a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet a magyar jogba átültető, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

2.2 Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására.

Amennyiben a Felhasználó véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott e-mail címről küldött levéllel jelezheti a Felhasználó a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3 A szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás igénybevétele minden esetben elektronikus úton valósul meg.

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató azért vállal felelősséget, hogy a szolgáltatás során legjobb szakmai tudása szerint látja el tevékenységét.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

  • azokért a rejtett elvárásokért, amelyeket a Felhasználó nem hoz a Szolgáltató tudomására,
  • az oktatási videók felhasználásából fakadó következményekért,
  • azért, hogy az oktatási videóban megismert információkat a Felhasználó hogyan használja fel.

Szolgáltató a retus szolgáltatás teljesítési idejét a feladat függvényében, egyedileg határozza meg.

2.4 Szolgáltatás díja, azok megfizetésének módja

Felhasználó a Szolgáltatás ellenértékét banki átutalással tudja teljesíteni. A rendelés az utalás beérkezését követően lesz végleges.

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Honlapon talál a Felhasználó. Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.

2.5 Eljárás hibás ár esetén

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a Szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között a hibás áron létrejött a szerződés, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja, illetve megtámadhatja, amennyiben a valós áron nem tud a Felhasználóval megállapodni.

2.6 Külföldre történő értékesítés

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során az Európai Unió területén belüli vásárlókat.

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Felhasználóval.

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Felhasználót ezekről a követelményekről.

A Szolgáltató a Felhasználó tagállami szerinti ÁFA-t alkalmazza minden szolgáltatása esetében.

A Felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

A Szolgáltató visszatarthatja a szolgáltatás teljesítését, ameddig nem győződik meg arról, hogy a szolgáltatás árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett szolgáltatás esetén a Felhasználó a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Felhasználót .

2.7 Számla

Szolgáltató a Felhasználó részére elektronikus úton a megadott e-mail címére küldi el elektronikus számláját.

3.  Fogyasztóra vonatkozó rendelkezések

3.1 Felmondási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát.

Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a következő linken [FELMONDÁSI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE]

keresztül elérhető felmondási nyilatkozat mintát is. A Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltatástól való elállás esetén Felhasználónak figyelembe kell vennie, hogy Szolgáltató csak a szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit a Felhasználó még nem vett igénybe. Amennyiben tehát a Felhasználó akkor mondja fel a szerződést, amikor már a retusálási folyamatot Szolgáltató megkezdte, az elvégzett munkával arányos díjat felszámíthatja Felhasználónak.

A visszatérítés során a Szolgáltató bankszámlára utalást alkalmazza, amihez szükséges, hogy a Felhasználó megadja az ehhez szükséges banki adatait.

3.2 Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved, így különösen, ha a szolgáltatás vagy a weboldal a Szolgáltató oldaláról elérhetetlen) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatásnyújtás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4. Jogérvényesítési lehetőségek

4.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett email elérhetőségen gyakorolhatja.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

A Szolgáltató az ügyfélszolgálatára érkező e-maileket rögzíti.

4.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

  • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére.

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921  Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

  • Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján:

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

  • Bírósági eljárás kezdeményezésére.

5. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

6. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az általa használt domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. 11. 26.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

ÁSZF LETÖLTÉSE